ติดต่อเรา

บริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด

198/225 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100

โทรศัพท์ 02-5717044

โทรสาร 02-5717045

ฝ่ายขาย 095-6524665

ฝ่ายบริการ 088-9128633

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 089-9497405

knpacking@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 08.30-17.30