เครื่องซีลถุงพลาสติก

มีให้เลือกใช้งานตามต้องการ เช่น เครื่องซีลมือกด เครื่องซีลเท้าเหยียบ เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง