เครื่องซีลถุง

มีให้เลือกใช้งานตามต้องการ เช่น เครื่องซีลถุง แบบมือกด เครื่องซีลถุง แบบท้าเหยียบ และเครื่องซีลถุง แบบสายพานต่อเนื่อง