Showing all 5 results

เครื่องปิดฝาขวด

เป็นเครื่องปิดฝาขวดกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งมีความสามารถในการรองรับฝาเกลียว ฝาพลาสติกและฝาแบบกดปิด ประหยัดเนื้อที่ในการทำงาน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในขั้นตอนการปิดผนึกฝาขวด ใช้ได้ได้หลายรูปแบบ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง