Showing all 9 results

เครื่องรัดกล่อง

เหมาะสำหรับการรัดและแพ็คกล่องกระดาษ , กล่องพลาสติก , หนังสือ , สิ่งที่เป็นหีบทั้งที่เป็นวัสดุที่นุ่มหรือแข็ง ใช้สำหรับงานแพ็คตามร้านค้าหรือไปรษณีย์