เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ 8-8-3

  • เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ 8-8-3
  • เป็นระบบโรตารี่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • โดยมี PLC. เป็นตัวควบคุมการทำงาน
  • อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำสูง
  • ความเร็วบรรจุ 2000-3000 ขวด/ชั่วโมง