เครื่องบรรจุเหลว Y2WLD

  • เครื่องบรรจุของเหลว 2หัวจ่าย
  • สายดูดจากถังเก็บผลิตภัณฑ์
  • โครงสร้างเครื่องวัสดุสแตนเลสมีความแข็งแรงทนทาน
  • และมีความแม่นยำสูง
  • เป็นเครื่องบรรจุระบบนิวเมติกส์ ใช้กระบอกสูบ
  • ตอบโจทย์การบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว