เครื่องปิดฝาเกลียวพลาสติก รุ่น DK50Z

  • แบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ใช้งานง่ายทำงานรวดเร็ว
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและประหยัดเวลา
  • 1200ขวด/ชม