เครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BSE4535

  • โครงสร้างเหล็กมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายง่าย
  • อุโมงค์ความร้อนใช้หลอดฮีเตอร์ครีบเหล็ก
  • ใช้ระบบไฟ 220-380V
  • เหมาะสำหรับแพ็คโหลขวดน้ำดื่ม
  • คุณภาพมาตรฐาน