เครื่องแพ็คโหลอัตโนมัติ BSF6030XL

  • เป็นเครื่องแพ็คโหลแบบอัตโนมัติ
  • ใช้งานง่ายระบบไม่ซับซ้อน
  • ประหยัดพลังงาน เวลาและแรงงาน
  • ช่วยให้ท่านลดต้นทุนการผลิต ได้ผลกำไรก็มากขึ้น
  • ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพ็คขวดน้ำดื่ม,เบียร์,น้ำผลไม้,และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ต่างๆ