ข้อดีของการซีลสูญญากาศข้าวสาร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตรซึ่งข้าวสารก็เป็นหนึ่งในสินค้าการเกษตรที่เป็นของขึ้นชื่อของไทย และก็เป็นเหมือนพืชเกษตรอื่นๆ ที่ต้องการเก็บรักษายืดอายุของตัวสินค้าให้ได้นานขึ้น จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษา การเก็บรักษาเพื่อยืดอายุของข้าวสารมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเก็บรักษาและยืดอายุของสินค้า ประเภทต่างๆได้นานยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การซีลแบบสุญญากาศ

ประโยชน์ของการซีลสูญญากาศ

เทคโนโลยีสุญญากาศเป็นที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอทอป (OTOP) การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญกาศ โดยทำการดึงเอาอากาศภายในถุงหรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปและผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ระดับออกซิเจนภายในถุงที่ปิดสนิทมีปริมาณลดลงกว่าปกติจะสังเกตได้ว่ามีการหดงอตัวของถุงที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์

ข้อดีและประโยชน์

ของกระบวนการนี้คือการที่ไม่มีออกซิเจนจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งมักเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียของ อาหาร เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอาหารจึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสี ทำให้คงความสดใสและยืดอายุการเก็บ รักษา ถูกหลักอนามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า และยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่แพ็คมีมูลค่าอีกด้วย

สำหรับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการบรรจุสุญญากาศนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องสุญญากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องแวคคัม และถุงบรรจุอาหารแบบสุญญกาศที่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษมีหลายชั้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เครื่องบรรจุสุญญกาศปัจจุบันมีราคาไม่แพงมาก ซึ่งมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของการใช้งาน

ใส่ความเห็น