แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องสกินแพ็ค

skinpacking-machine เป็นการแพ็คสินค้าโดยใช้ระบบสูญญากาศหรือการ แวคคัมเป็นตัวดูดพลาสติก ลงมาเคลือบชิ้นงานที่รองบนกระดาษ โดยไม่ต้องทำแม่พิมพ์(โมลด์) ตัวสินค้าจะทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์เอง จึงช่วยลดต้นทุนและขั้นตอน ในการบรรจุสินค้า