แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องพิมพ์วันที่

ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึก ตัวอักษรที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็ว สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบางๆ ,กระดาษ, ฟิล์มพลาสติก , อลูมิเนียมฟอล์ย