การบรรจุผลิตภัณฑ์แบบสุญญากาศ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมากในทุกๆด้าน ส่วนใหญ่เป็นผลพวงจากการเรียนรู้และทดลองทางวิทยาศาสตร์ สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด อาหารการกินในปัจจุบันก็ได้รับผลจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นกัน เมื่อลองนึกถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่หาซื้อได้ตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป จะเห็นว่าอาหารหลายชนิดมีรูปแบบการบรรจุหีบห่อที่คุ้นตากันดี นั่นก็คือการ การซีลสูญญากาศ หรือการบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบสูญญากาศ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ อาทิเช่น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อแดงอาหารทะเล ลูกชิ้นไส้กรอก ฮอตดอก ปูอัด ไส้อั่ว กุนเชียง ปลาอบ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ข้าวสาร เมล็ดพืชตระกูลถั่ว ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย แล้วท่านเคยรู้หรือไม่ว่าทำไมผู้ผลิตจึงนิยมบรรจุอาหารด้วยวิธีเช่นนี้ มีข้อดีและข้อพึงระวังอย่างไรในการเลือกซื้อรวมทั้งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดใดได้บ้าง ซึ่งจะเน้นในส่วนของเนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อเป็นแนวให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ทั้งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เน่าเสียจากจุลินทรีย์ได้ง่ายมากการเก็บรักษาตามปกติที่อุณหภูมิในตู้เย็นอาจเก็บได้ไม่นาน ดังนั้นจึงได้มีการนำวิทยาการใหม่มายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เทคโนโลยีสุญญากาศเป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศ
 สำหรับประเทศไทยมีการนำมาใช้มากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอทอป (OTOP) การบรรจุผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญากาศทำโดยการดึงเอาอากาศภายในภาชนะหรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปและผนึกแน่นไม่ให้มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิทมีปริมาณลดลงกว่าปกติจะสังเกตได้ว่ามีการหดงอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์

เครื่องซีลมะขาม

ใส่ความเห็น