การแพ็คขวดน้ำดื่มแบบเป็นโหลด้วยฟิล์มPVC วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการแพ็คขวดน้ำดื่ม แบบเป็นโหลด้วยฟิล์ม PVC

ขั้นตอนการแพ็คขวดน้ำดื่มแบบเป็นโหลด้วยฟิล์มPVC

1.เรียงขวดน้ำใส่แผ่นซอง PVC แบบตัดสำเร็จ ให้ครบตามจำนวน

วิธีแพ็คขวดน้ำดื่ม

2.ยกขวดน้ำดื่มที่วางเรียงใส่ซองPVC ไปวางที่สายพานลำเลียง เครื่องอบฟิล์มหด

การแพ็คน้ำโหล

วิธี แพ็ ค ขวด น้ําดื่ม

วิธี แพ็ ค ขวด น้ําดื่ม

3.รอรับน้ำแพ็คที่ปลายอุโมงค์หรือนำโต๊ะมาวางต่อปลายอุโมงค์

การแพ็คขวดน้ำดื่ม