จัดส่งเครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BS4522LN @โรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย

เครื่องอบฟิล์มหด

จัดส่งเครื่องอบฟิล์มหด รุ่น BS4522LN @โรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย  ใช้สำหรับอบฟิล์มหดกล่องบุหรี่

เครื่องอบฟิล์มหด BS4522LN
เครื่องอบฟิล์มหดซองบุหรี่