ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ ม.ล้านนา จ.ลำปาง จำนวน 2เครื่อง คือรุ่น KFG50 ใช้สำหรับตวงผงกาแฟ ผงชา แป้ง  และรุ่น KFG250 ใช้สำหรับตวงเมล็ดกาแฟคั่วบด

ลักษณะการใช้งาน 

ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ

เป็นเครื่องตวง หรือ หาปริมาตรน้ำหนักของวัสดุ และ ปล่อยวัสดุลงบรรจุภัณฑ์  ถุงสำเร็จรูป ( เปิดปาก ) ซองสำเร็จรูป หรือขวด เหมาะสำหรับ วัตถุที่เป็น ผง เม็ด เมล็ด หรือ เกล็ดเล็กๆ เช่น น้ำตาลทราย เกลือ ผงปรุงรส ข้าวสาร ถั่ว กาแฟ ผงชนิดที่มีน้ำหนักไหลตัวดี เป็นต้น เครื่องรุ่นนี้ใช้งานง่าย และสะดวก โดยสั่งการทำงานด้วย FOOT SWITCH หรือ  ผ่าน SENSOR ที่ตัวเครื่อง แล้ว วัสดุที่ผ่านการตวง หรือ หาปริมาตรที่ถ้วยตวง จะไหลลงมาที่บรรจุภัณฑ์เองอัตโนมัติ

ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ ม.ล้านนา จ.ลำปาง

ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ ม.ล้านนา

ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ

ติดตั้งเครื่องตวงน้ำหนักกึ่งอัตโนมัติ

 

ใส่ความเห็น