ติดตั้งเครื่องแพ็คโหลขวดน้ำดื่ม ที่ จ.ศรีสะเกษ ลูกค้าใช้สำหรับแพ็คขวดน้ำดื่ม ตั้งแต่ขนาด 350มล จนถึง 1500มล. โดยใช้ฟิล์มพีอีในการแพ็ค ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการและนิยมใช้มากที่สุด

เครื่องแพ็คกิ้ง bzj5038

bse5040a แพ็คน้ำขวด