ฟิล์มหด PVC ชื่อเต็ม โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride )  คือ พลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในยุคปัจจุบัน เพราะเนื้อฟิล์มบางใส ทำให้มองเห็นรายละเอียดสินค้าได้ชัดเจน รูปแบบการแพ็คเดี่ยว,แพ็คคู่,รวมเป็นโหล หรือตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผ่านกระบวนการใช้ความร้อนเป่า เช่น ไดร์เป่าความร้อนแบบมือถือ , เครื่องอบฟิล์มหด
คุณสมบัติ

ชริ้งฟิล์ม PVC นั้นเป็นเนื้อที่มีความใสในตัว นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดหรือข้อมูลรายละเอียดตามความต้องการของลูกค้าได้ เมื่อผ่านกระบวนการห่อหุ้มรัดกับสินค้าแล้วจะช่วยให้ดูสวยงาม ป้องกันฝุ่นและช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อีกด้วย

ประเทภรูปแบบ และชนิดของฟิล์มหด pvc

1. PVC Shrink Roll เป็นฟิล์มพีวีซีแบบม้วนมีหลายขนาดให้ได้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลายขนาด
ข้อดี ไม่จำกัดขนาดรูปร่างผลิตภัณฑ์
ข้อเสีย ต้องใช้ควบคู่กับเครื่องตัดฟิล์ม

2.ฟิล์มหด พีวีซีชนิดรีดโค้ง มีลักษณะเป็นถุง โดยปากถุงจะเปิดเพียงด้านเดียวส่วนอีกด้านจะเป็นรอยซีลปิดโค้งมน อีกด้านจะเปิดไว้สำหรับสวมสินค้าเมื่อสวมเสร็จแล้วจะทำการเป่าความร้อนเลยก็ได้ หรือถ้าต้องการความสวยงามยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องซีล ซีลปิดอีกครั้งก่อนที่จะทำการเป่าด้วยความร้อน

 3.ฟิล์มพีวีซี ชนิดตัดเปิด มีลักษณะเป็นถุง ปลายเปิดทั้งสองด้าน เหมาะที่จะใช้ห่อหุ้มสินค้าหลายชิ้นเข้าด้วยกัน