ระยะเวลาการเก็บรักษาเมื่อใช้เครื่อง FRESH WORLD

เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศเก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาจเครื่องดูดสูญญกาศของ Fresh World
 • เนื้อสัตว์
 • ปลาหรืออาหารทะเล
 • ซุป
 • กาแฟ
 • ผัก
 • ขนมปัง
 • 6 เดือน
 • 6 เดือน
 • 3-6 เดือน
 • 6-9 เดือน
 • 8 เดือน
 • 6-12 เดือน
 • 2-3 ปี
 • 2 ปี
 • 1-2 ปี
 • 2-3 ปี
 • 2-3 ปี
 • 1-3 ปี
เก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศเก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาจเครื่องดูดสูญญกาศของ Fresh World
 • เนื้อสัตว์
 • ปลาหรืออาหารทะเล
 • เนื้อสัตว์ที่ประกอบอาหารแล้ว
 • ผัก
 • ผลไม้
 • ไข่
 • 2-3 วัน
 • 1-3 วัน
 • 3-5 วัน
 • 3-5 วัน
 • 4-6 วัน
 • 10-15 วัน
 • 12-13 วัน
 • 6-8 วัน
 • 18-20 วัน
 • 10 วัน
 • 14-20 วัน
 • 30-50 วัน
อุณหภูมิปกติไม่ได้ทำการดูดสูญญากาศเก็บรักษาโดยการดูดสูญญากาศกาจเครื่องดูดสูญญกาศของ Fresh World
 • ข้าวและแป้ง
 • ขนมปัง
 • ถั่วต่างๆ
 • ชา
 • 6 เดือน
 • 1-2 เดือน
 • 2-3 เดือน
 • 3 เดือน
 • 1-2 ปี
 • 6-8 วัน
 • 1-2 ปี
 • 1-2 ปี

จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้ เครื่องดูดสูญญากาศของ Fresh World ในการช่วยเก็บรักษาอาหารหรือสิ่งของต่างๆของท่าน จะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าตัว อีกทั้งยังคงความสดของอาหารไว้ได้อย่างดี ไม่ต้องกลัวว่าอาหารของท่านจะเน่า หรือเสียรสชาติไปอย่างแน่นอน ต่อไปนี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารที่ซื้อมาแล้วทานไม่หมดจะเสีย หรือไม่สดอีกต่อไปท่านสามารถทำการซีลสูญญากาศเก็บไว้ แล้วนำกลับมาทานใหม่ได้ในวันถัดไป โดยอาหารไม่เสียรสชาติเพื่อตอบสนองชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World จะสามารถช่วยท่านให้มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขกับการทานอาหารที่มีความสดใหม่อยู่เสมอได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น