ลวดฮีตเตอร์ ลวดเครื่องซีล

  • จำหน่ายลวดฮีตเตอร์
  • มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
  • ลวดฮีตเตอร์แบบแบน
  • ลวดฮีตเตอร์แบบกลม
  • ขนาดกว้าง 2มม. 5มม. 8มม.และ10มม.

ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อทางไลน์
สั่งซื้อทางเฟส
โทรสั่งซื้อ
มีหน้าร้าน