เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง FR-770-500

  • เป็นเครื่องซีลปิดปากถุงขนาดใหญ่
  • สายพานรับน้ำหนัก 15กิโลกรัม
  • ปรับระยะสายพานสูง 50ซม.
  • สายพานลำเลียงขนาดใหญ่ กว้าง25ซม.
  • ปรับอุณหภูมิ 300องศา