เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว รุ่น FXJ6050

  • รุ่นนี้ใช้สำหรับปิดกล่องกระดาษ
  • มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
  • เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ร้านค้าทั่วไป
  • สะดวก รวดเร็วในการบรรจุสินค้า
  • แข็งแรง ทนทาน
  • ประหยัดแรงงานและเวลา