การทำธุรกิจเอสเอ็มอีในปัจจุบันเป็นการทำธุรกิจที่มีคู่แข่งสูง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเอสเอ็มอีในรูปแบบใด เช่น การผลิต ขาย สินค้าชนิดไหน ความแตกต่างที่จะทำให้ธุรกิจโดดเด่นจากคู่แข่งและเอาชนะคู่แข่งได้ ปัจจัยหนึ่งก็คือการลงรายละเอียดของธุรกิจ เช่น แพ็คเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการขนส่ง

เครื่องห่อแพ็คโหล

แม้แต่การแพ็คสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ในการแพ็คสินค้าที่มีจำนวนเป็นแพ็ค เช่น 3 ชิ้น 6 ชิ้น  12 ชิ้น หรือมากกว่านั้น สินค้าบางชนิดนิยมใช้กล่องกระดาษในการบรรจุ แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีน้ำหนัก การใส่กล่องหรือลังกระดาษไม่ใช่ความคิดที่ดีและไม่ใช่การบริหารจัดการสินค้าที่เหมาะสม

การแพ็คขวดน้ำดื่ม

ยกตัวอย่าง การแพ็คน้ำดื่มเป็นขวดในจำนวนหลายขวดในหนึ่งแพ็ค การแพ็คกล่องสินค้าหลาย ๆ กล่องที่ภายในมีสินค้าน้ำหนักมากบรรจุอยู่ น้ำหนักของสินค้าภายในจะทำให้กล่องและลังกระดาษเหล่านั้นขาดได้ง่าย

คำตอบของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แพ็คสินค้าได้ดีกว่านั้นก็คือใช้การแพ็คด้วย เครื่องแพ็คโหล

เครื่องแพ็คโหลเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับกิจการเอสเอ็มอีด้วยประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1.ช่วยให้การขนย้ายสินค้าสะดวก

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การบรรจุและแพ็คสินค้าหลายชิ้นที่มีน้ำหนักมาก หากใช้วิธีการมัดด้วยเชือก,ใส่กล่องหรือลัง ห่อด้วยวัสดุกระดาษหรือบับเบิ้ล วิธีการเหล่านี้อาจทำให้การขนย้ายสินค้าไม่สะดวก ไม่คล่องตัว เพราะต้องคอยระวังไม่ให้ บรรจุภัณฑ์ห่อแตก ขาด และสินค้าภายในร่วงหล่นจากแพ็ค ต่างจากการใช้ เครื่องแพ็คโหล ที่ช่วยแพ็คให้สินค้าถูกผนึกแน่นหนาและขนย้ายสะดวก

2.ช่วยป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหาย

สินค้าภายในแม้ไม่หล่นร่วงออกมาเมื่อมัดด้วยเชือก ใส่กล่อง หรือห่อด้วยวัสดุต่าง ๆ ก็จริง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเสียหายได้ เช่น ขวดบรรจุรั่วแตก ถุงใส่สินค้าแต่ละถุงภายในฉีกขาด แต่หากแพ็คด้วย เครื่องแพ็คโหล ก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้าไม่เสียหาย

3.ช่วยสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจแบบมืออาชีพ

ช่วยลดต้นทุน

ด้วยการแพ็คจาก เครื่องแพ็คโหล จะทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจดูเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน ไม่ใช่แพ็คกันแบบลูกทุ่งที่ทำในลักษณะง่าย ๆ ทำให้ธุรกิจน่าเชื่อถือส่งผลต่อยอดขายที่ดีได้

4.ช่วยลดต้นทุนที่อาจเกิดจากความผิดพลาด

สร้างภาพลักษณ์

โดยเฉพาะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการห่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินค้าเสื่อมสภาพระหว่างเก็บในสต็อคหรือขนย้าย สินค้าหลุดร่วงไม่ครบโหล ไม่ครบจำนวน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อใช้เครื่องแพ็คโหลก็จะแน่ใจได้ว่าสินค้าจะคงอยู่ในแพ็คอย่างที่จัดผนึกไว้แน่นอน

สรุป

การลงทุนจัดซื้อเครื่องแพ็คโหลเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว ด้วยงบประมาณไม่มาก แต่สามารถให้ประโยชน์ต่อธุรกิจ มากกว่าหลายเท่า เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ควรค่าต่อการลงทุนอย่างแท้จริง รู้อย่างนี้แล้วสั่งซื้อเลย >>>  เครื่องแพ็คโหล