เครื่องแพ็คข้าวสาร เซ็ต 3000บาท

เค.เอ็น.แพ็คกิ้งจำหน่าย เครื่องแพ็คข้าวสาร เซ็ต 3000บาท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าช่วงฤดูเก็บเกี่ยว สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถแพ็คข้าวออกมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงาม นอกจากนั้นแล้วยังช่วยในเรื่องการเก็บรักษา ไว้ได้นานยิ่งขึ้น ไม่ตำกว่า 2ปี

เซ็ตแพ็คข้าวสาร 4150บาท

เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จัดเซ็ตเครื่องแพ็คข้าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าช่วงฤดูเก็บเกี่ยว สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถแพ็คข้าวออกมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยงาม