เครื่องอบฟิล์มหดขนาดเล็ก รุ่น BS4525A

  • โครงสร้างเหล็กมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายง่าย
  • อุโมงค์ความร้อนใช้หลอดฮีเตอร์ครีบเหล็ก
  • ใช้ระบบไฟ 220V ประหยัดและปลอดภัย
  • ปรับระดับสูง-ต่ำ อุโมงค์ได้
  • ควบคุมอุณหภูมิด้วย Temperature meter control
  • ตัวแปรความเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
แชทกับพนักงาน สายด่วน 24ชม.